Со ликовна изложба ги заокружуваме теренските активности во рамките на проектот “Локални партнерства за локални климатски акции“

Објавено на 05.04.2024 година.

Денес на одличен начин ставивме крај на уште еден успешно реализиран проект.
Докажавме и покажавме дека локалните партнерства се можни, моќни и влијаат во заедницата.
Со изложбата на цртежите на учениците од Средното општинско училиште “Св. Наум Охридски” од Македонски Брод на тема “Климатските промени и ние” уште еднаш низ уметнички израз говоревме за климата, за локалната заедница, за нашиот граѓански ангажман.
Со училиштето, како и со нашите локални партнери Локал Акт Македонски Брод/Local Act Makedonski Brod и Ekolosko Drustvo “Treska” – Makedonski Brod/ EД „Треска“ – Македонски Брод веќе ги договоривме и нашите следни активности затоа што климата се менува и не чека, па затоа мора да се менуваме и ние!
Огромна благодарност до Eko-svest како и нивните партнерски организации Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association и CNVP Foundation за поддршката и довербата во нашата работа.
Продолжуваме со нови проекти, нови климатски акции кои што ќе не донесат до климатски отпорни локални заедници!
Проектот “Локални партнерства за локални климатски акции“ е финансиран со институционален грант во рамките на проектот “ГОи во акција за климатските промени“ спроведуван од Eko-svest во партнерство со Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association и Организацијата за промовирање на природните вредности и луѓе – ЦНВП Македонија, CNVP Foundation а финансиран од Владата на Шведска.
#ЗаедноЗаКлиматскаАкција