Дистрибуирани 100 пакети со средства за дезинфекциjа и лична заштита, но и со пораки за практикување на родовата еднаквост во руралните средини како основно човеково право