Видео

Видео приказна за Рурална Коалиција

 

Едукативно видео за е-директни плаќања (субвенции)

 Едукативно видео за добивање на е-услуги од Националниот портал uslugi.gov.mk


Климатските промени и високите температури влијаат и врз земјоделството, изјава на извршната директорка за ТВ 24 Вести


ПЛАСМАНОТ НАГОЛЕМ ПРОБЛЕМ ЗА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ – ИСТРАЖУВАЧКА ВИДЕО СТОРИЈА НА РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА


СПОГЛЕДНЕТЕ ЈА ВИДЕО СТОРИЈАТА НА ТЕМА “ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО”


СЕКОЈА 4-ТА ЖЕНА Е ЗЕМЈОДЕЛЕЦ, НО ШТО ТОА ЗНАЧИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА?


ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА СЕ АКТИВИРА И ГО УРЕДУВА ДВОРОТ НА ГРАДИНКАТА “ОЛГА МИЦЕСКА” СО ПОДДРШКА НА РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА  


 ПОГЛЕДНЕТЕ ГО ИНТЕРВЈУТО НА ИЗВРШНАТА ДИРЕКТОРКА НА РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА, ЛИЛЈАНА К. ЈОНОСКИ ДАДЕНО ЗА РЕГИОНАЛНИОТ ИНФОПОРТАЛ ИНФО КОМПАС


 ЈОНОСКИ ЗА ТВ 24 СО СООДВЕТНИ ВЛОЖУВАЊА МОЖЕ ДА ОБЕЗБЕДИМЕ КВАЛИТЕТНА ХРАНА 


ГОСТУВАЊЕ НА ИЗВРШНАТА ДИРЕКТОРКА НА РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА ВО ТВ 24


И ТАА е ТУКА !


Ковид 19 и гласот на жената од руралната средина


Едукативно видео за родова еднаквост и поглавје 23


Едукативно видео – Како полесно до државно земјоделско земјиште


Новинарска видео сториjа – Постои ли злоупотреба и корупциjа во постапките за доделување на државно земjоделско земjиште?


Активни жени во руралните средини – Активно придонесуваат кон развојот на локалната заедница


Европските фондови недостижни за македонскиот етно туризам